Σημαντικές ταξιδιωτικές πληροφορίες – Covid 19 (Απαιτούνται Ενέργειες από τους ταξιδιώτες), πατήστε ΕΔΩ
X

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ - COVID-19

 

 

Από τη Δευτέρα 05 Ιουλίου 2021, η επιβίβαση των επιβατών στα πλοία από λιμάνια της ηπειρωτικής Ελλάδος προς τα νησιά και μεταξύ των νησιών επιτρέπεται εφόσον οι επιβάτες:

 

- Έχουν ολοκληρώσει προ τουλάχιστον δεκατεσσάρων (14) ημερών τον εμβολιασμό για κορωνοϊό COVID-19 και επιδεικνύουν πιστοποιητικό εμβολιασμού,

- ή έχουν διαγνωσθεί αρνητικοί είτε σε εργαστηριακό έλεγχο για κορωνοϊό COVID-19 με τη μέθοδο PCR που έχει διενεργηθεί με τη λήψη στοματοφαρυγγικού ή ρινοφαρυγγικού επιχρίσματος εντός των τελευταίων εβδομήντα δύο (72) ωρών πριν την προγραμματισμένη ώρα ταξιδίου

- ή έχουν διαγνωσθεί αρνητικοί σε εξέταση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου κορωνοϊού COVID-19 (rapid test) εντός των τελευταίων σαράντα οκτώ (48) ωρών πριν την προγραμματισμένη ώρα ταξιδίου.

(Η αρνητική διάγνωση του εργαστηριακού ελέγχου με τη μέθοδο PCR και του ελέγχου ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου rapid test αποδεικνύονται με την επίδειξη σχετικής βεβαίωσης)

- ή Επιδεικνύουν πιστοποιητικό νόσησης που εκδίδεται τριάντα (30) ημέρες μετά από τον πρώτο θετικό έλεγχο και η ισχύς του διαρκεί έως εκατόν ογδόντα (180) ημέρες μετά από αυτόν.

Από την ανωτέρω υποχρέωση εξαιρούνται οι ανήλικοι έως δώδεκα (12) ετών (γεννημένοι μετά την 1.7.2009), ενώ για τους ανήλικους από 12-18 ετών (γεννημένοι πριν τις 30.6.2009) η υποχρέωση καλύπτεται με βεβαίωση αρνητικού self test από τον κηδεμόνα.

 

Από τις ως άνω υποχρεώσεις εξαιρούνται:
Οι επιβάτες που μετακινούνται μεταξύ διαφορετικών Περιφερειακών Ενοτήτων για λόγους εργασίας σε καθημερινή βάση, οι οποίοι δύνανται να πραγματοποιούν τις μετακινήσεις τους και με διενέργεια εβδομαδιαίου αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self-test),
Οι επιβάτες που μετακινούνται σε ακτοπλοϊκές συνδέσεις μεταξύ νήσων της ίδιας Περιφερειακής Ενότητας, οι οποίοι δύνανται να πραγματοποιούν τις μετακινήσεις τους και με διενέργεια αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self-test), είτε σε εβδομαδιαία βάση, σύμφωνα με τα γενικώς ισχύοντα, είτε εντός είκοσι τεσσάρων (24) ωρών πριν από την προγραμματισμένη ώρα ταξιδίου,
Οι ανήλικοι από δώδεκα (12) έως δεκαεπτά (17) ετών οι οποίοι δύνανται να πραγματοποιούν τις μετακινήσεις τους και με διενέργεια εβδομαδιαίου αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self-test) είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν την προγραμματισμένη ώρα ταξιδίου.
Διαδικασία επιβίβασης στα πλοία.

Τονίζεται ότι η διαδικασία επιβίβασης στα πλοία θα πραγματοποιείται ως ακολούθως:
Όλοι οι επιβάτες θα πρέπει να φέρουν σε έγχαρτη ή ηλεκτρονική μορφή το πιστοποιητικό εμβολιασμού ή τη βεβαίωση αρνητικής διάγνωσης του εργαστηριακού ελέγχου με τη μέθοδο PCR ή του ελέγχου ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου rapid test ή το πιστοποιητικό νόσησης, όπως εξάγονται με τη μορφή ψηφιακού ή εκτυπωμένου αντιγράφου από την πλατφόρμα gov.gr
Δεκτές θα γίνονται επίσης οι βεβαιώσεις εμβολιασμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ψηφιακό πιστοποιητικό COVID) καθώς και τρίτων χωρών.

Κατά την επιβίβαση στα πλοία των επιβατών που φέρουν τα πιο πάνω πιστοποιητικά/βεβαιώσεις θα διενεργείται ηλεκτρονικός έλεγχος πιστοποίησης αυτών από το πλήρωμα του πλοίου με την παρουσία και υπό την εποπτεία στελέχους της αρμόδιας Λιμενικής Αρχής.
Παράλληλα, θα διενεργείται έλεγχος ταυτοπροσωπίας των επιβατών με το έγγραφο ταυτότητας ή το διαβατήριο ή οιοδήποτε προβλεπόμενο έγγραφο που πιστοποιεί την ταυτότητα αυτών.

Σε κάθε περίπτωση, για την επιβίβαση των επιβατών από λιμάνια της ηπειρωτικής Ελλάδας προς τα νησιά και αντίστροφα, συμπληρώνεται υποχρεωτικά το Ερωτηματολόγιο Δήλωσης Υγείας πριν την Επιβίβαση, https://sea.travel.gov.gr/

Για την αποφυγή καθυστερήσεων, παρακαλούνται οι επιβάτες να προσέρχονται στα λιμάνια για την επιβίβασή τους τουλάχιστον μια ώρα πριν την προγραμματισμένη ώρα απόπλου.

 

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα 

https://www.hcg.gr/el/drasthriothtes/neo-ka8estws-metakinhsewn-me-ploia-pros-ta-nhsia-diadikasia-epibibashs-sta-ploia/

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Ανακοίνωση 31 Μαρτίου 2020:

Ο Όμιλος SEAJETS σεβόμενος το νομοθετικό πλαίσιο και συμμορφούμενος πλήρως με τα κυβερνητικά μέτρα περιορισμού των μετακινήσεων, ανακοινώνει τα παρακάτω:

Λόγω της πανδημίας COVID-19, πολλές κυβερνήσεις σε ολόκληρο τον κόσμο έχουν επιβάλλει είτε πλήρη περιορισμό πτήσεων, είτε ταξιδιωτικούς περιορισμούς που ισχύουν για συγκεκριμένους ανθρώπους, εθνικότητες ή/και χώρες που επισκέφθηκαν πρόσφατα. Στην Ελλάδα έχει ανακοινωθεί προσωρινός περιορισμός των μετακινήσεων επιβατών και με πλοία της Ακτοπλοΐας.

Τα έκτακτα μέτρα αλλά και η αβεβαιότητα που υπάρχει για το ταξίδι, στη διάρκεια των πρωτοφανών ημερών που διανύουμε, οδηγούν αναπόφευκτα σε πολλές ακυρώσεις δρομολογίων.

 

Αντικαταστήστε Τα Εισιτήρια Σας - Μεγάλες Δυνατότητες Ευελιξίας

Για τους παραπάνω λόγους ανωτέρας βίας, σας ενημερώνουμε ότι η Seajets παρέχει την δυνατότητα μετατροπής των εισιτηρίων σας σε Credit Voucher τα οποία θα μπορέσουν να αντικατασταθούν με εισιτήρια μεταγενέστερης ημερομηνίας επιλογής σας προς οποιανδήποτε προορισμό που καλύπτει η Seajets χωρίς κανένα επιπλέον κόστος.

Η δυνατότητα αυτή ισχύει σε όσους έχουν αγοράσει εισιτήρια μέχρι και 31/5/2020, ανεξάρτητα από το εάν το ταξίδι έχει ακυρωθεί ή όχι.

Τα Credit Voucher ισχύουν για οποιοδήποτε δρομολόγιο της Seajets που θα επιλέξετε έως 31/12/2023.

 

Για να παραλάβετε τα Credit Voucher θα πρέπει:

 • Για εισιτήρια που έχουν αγοραστεί μέσω του www.seajets.gr ή του call center (2107107710):  Να πατήσετε εδώ ή να στείλετε email στο reservations.dpt@seajets.gr. Αναφέροντας κωδικό κράτησης, το δρομολόγιο και τις προγραμματισμένες ημερομηνίες του ταξιδιού σας.
 • Για εισιτήρια που έχουν αγοραστεί από συνεργαζόμενο πρακτορείο::
  Να επικοινωνήσετε με το πρακτορείο έκδοσης των εισιτηρίων σας.

 

Όροι και Προϋποθέσεις

 1. Για να ενεργοποιήσετε αυτή τη δυνατότητα, θα πρέπει να επικοινωνήσετε σύμφωνα με όσα αναφέρουμε παραπάνω με την Seajets ή με τον πράκτορα έκδοσης των εισιτηρίων σας:
  • Έως και 3 ημέρες πριν την ημερομηνία ταξιδιού, για δρομολόγια που είναι ενεργά και εκτελούνται.
  • Έως και δύο μήνες μετά την προγραμματισμένη ημερομηνία ταξιδιού, για δρομολόγια που έχουν ακυρωθεί.

    

 2. Τα αιτήματα θα πρέπει να γίνονται μόνο από το πρόσωπο που πλήρωσε την κράτηση ή από εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο αυτού. Στο μήνυμα θα πρέπει να αναφέρεται ο κωδικός κράτησης, το δρομολόγιο και τις ημερομηνίες του ταξιδιού. Για όσες κρατήσεις πληρούνται οι παραπάνω προϋποθέσεις, θα αποστέλλεται επιβεβαίωση της ειδικής πίστωσης (credit voucher) σύμφωνα με τους όρους πιο κάτω.

   

 3. Όλα τα αιτήματα διαχειρίζονται ξεχωριστά και στόχος μας είναι να επανέλθουμε σε όλα τα αιτήματα το αργότερο, εντός 30 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής τους.

   

 4. Όταν προγραμματίσετε το επόμενο σας ταξίδι απευθυνθείτε στον πράκτορά σας για την έκδοση νέων εισιτηρίων χρησιμοποιώντας τα credit voucher. Για εισιτήρια που έχουν αγοραστεί μέσω της ιστοσελίδας μας ή του call center μας πατήστε εδώ ή στείλτε email στο reservations.dpt@seajets.gr.

   

 5. Tα νέα εισιτήρια θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν σε κρατήσεις που θα αφορούν δρομολόγια μέχρι και 31/12/2023.

   

 6. Όλα τα εισιτήρια θα πρέπει να αντικαθίστανται σε μία κράτηση/συναλλαγή και κάθε εισιτήριο μπορεί να αντικαθίσταται με ένα εισιτήριο σε ίδια κατηγορία θέσης.

   

 7. Σε περίπτωση που η νέα κράτηση είναι μεγαλύτερης αξίας από την αξία των open εισιτηρίων (δηλαδή αφορά εισιτήρια ακριβότερης διαδρομής), δεν θα υπάρχει καμία επιπλέον χρέωση για τη διαφορά του κόστους

   

 8. Εάν η νέα κράτηση, είναι μικρότερης αξίας από την αξία της πίστωσης, τότε η διαφορά δεν επιστρέφεται.

   

 9. Η νέα κράτηση μπορεί να αφορά οποιονδήποτε προορισμό εντός του δικτύου της SEAJETS.

 10. Μετά το πέρας 18 μηνών από την ημερομηνία ταξιδιού και σε περίπτωση που δεν έχετε χρησιμοποιήσει το credit voucher, σας δίνεται η δυνατότητα επιστροφής χρημάτων.

Οι όροι μεταφοράς της SEAJETS καθώς και οι κανονισμοί του εισιτηρίου σας, ισχύουν για κάθε κράτηση που γίνεται με χρήση των credit voucher.