Παρακαλω επιλέξτε λιμάνι
Παρακαλω επιλέξτε λιμάνι

Παροχή έκπτωσης στους αναπληρωτές καθηγητές και δασκάλους

 

 

Η SEAJETS, μετά από αίτημα των Υπουργείων Ναυτιλίας και Παιδείας, θα παραχωρήσει έκπτωση 50% στους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς δασκάλους και καθηγητές της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης των νησιών στα ατομικά τους εισιτήρια, αλλά και στα εισιτήρια των οχημάτων τους (ΙΧ και δίκυκλα), προκειμένου να ταξιδέψουν στις ιδιαίτερες πατρίδες τους κατά την περίοδο από 21/06/24 έως και τις 02/07/2024. Η έκπτωση θα ισχύει για όλα τα πλοία της SEAJETS.

Όσον αφορά τη διασταύρωση των στοιχείων καθώς και τον έλεγχο στο πλοίο,  οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί υποχρεούνται να έχουν μαζί τους αντίγραφο του διορισμού τους καθώς και την αστυνομική τους ταυτότητα.

Τα εισιτήρια  χορηγούνται μόνο από πρακτορεία με την επίδειξή των εγγράφων διορισμού των εκπαιδευτικών.