Παρακαλω επιλέξτε λιμάνι
Παρακαλω επιλέξτε λιμάνι

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΑΞΙΔΙΟΥ

 

 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΑΞΙΔΙΟΥ & ΑΚΥΡΩΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 2020

1. Στοιχεία Επιβάτη

Σύμφωνα με την Κοινοτική Οδηγία 98/41/ΕΚ και των νέων κανονισμών  όπως αυτοί απορρέουν από το Π.Δ. 102/2019 (ΦΕΚ 182/Α/20-11-2019) και τις τροποποιημένες διατάξεις του Π.Δ. 23/1999 που αφορά την καταγραφή των ατόμων που ταξιδεύουν με επιβατηγά δρομολογημένα πλοία σε Ελληνικούς λιμένες

είναι υποχρεωτική για λόγους ασφαλείας, η ονομαστική καταγραφή των επιβαινόντων σε κάθε δρομολόγιο. Για τους σκοπούς της καταγραφής, τα εισιτήρια εκδίδονται ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΑ και αναγράφουν οπωσδήποτε:

– Επώνυμο

– Όνομα (Ολογράφως)

– Φύλο 

– Ιθαγένεια 

– Ημερομηνία γέννησης (ΗΗ/ΜΜ/ΕΕ) 

Κατά την ηλεκτρονική κράτηση ή την έκδοση του εισιτηρίου, ο επιβάτης οφείλει να δίνει ακριβή στοιχεία ταυτότητας του, αριθμό τηλεφώνου επικοινωνίας και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, με αποκλειστικό σκοπό την ενημέρωση του από το μεταφορέας σε περίπτωση καθυστέρησης, ακύρωσης ή ματαίωσης του δρομολογίου του πλοίου. Ο επιβάτης οφείλει επίσης να ελέγχει κατά την έκδοση του εισιτηρίου την ορθότητα των αναγραφόμενων στο εισιτήριο στοιχείων (ημερομηνία, ώρα, δρομολόγιο, πλοίο στοιχεία ταυτότητας κ.λ.π.) και να μην το παραλαμβάνει σε περίπτωση λανθασμένης αναγραφής.

Κατά την έκδοση εισιτηρίων θα πρέπει να δηλώνονται στο πρακτορείο ή τα εκδοτήρια της SEAJETS η αναγκαία πληροφορία για εκείνες τι περιπτώσεις ατόμων που χρήζουν ιδιαίτερης φροντίδας ή βοήθειας, σε περίπτωση ανάγκης.

Τηλέφωνο επιβάτη για καλύτερη εξυπηρέτηση
Συνιστούμε στους επιβάτες κατά την έκδοση των εισιτηρίων να ενημερώνουν το πρακτορείο έκδοσης για τον αριθμό του τηλεφώνου τους (κατά προτίμηση κινητού) ούτως ώστε να ειδοποιούνται σε περίπτωση ανάγκης, π.χ. απαγόρευσης απόπλου λόγω καιρού κ.λ.π. 

2. Διαδικασία Επιβίβασης

Ο επιβάτης οφείλει:
α) να βρίσκεται στον χώρο επιβίβασης του πλοίου τουλάχιστον μισή (1/2) ώρα πριν την αναχώρηση,
β) να φέρει το όχημά του στον χώρο αναμονής φόρτωσης μία (1) ώρα πριν τον απόπλου.
Ο οδηγός υποχρεούται να φορτώσει και να εκφορτώσει το όχημα του. Οι επιβάτες των οχημάτων υποχρεούνται να αποβιβάζονται από αυτά, πριν από τη φόρτωσή τους στο πλοίο. Η σειρά προτεραιότητας φόρτωσης των οχημάτων καθορίζεται από τους Κανονισμούς Λιμένα κάθε Λιμενικής Αρχής, στη περιοχή της οποίας γίνεται η φόρτωση.
Όλοι οι επιβάτες οφείλουν να είναι εφοδιασμένοι με τα απαραίτητα έγκυρα ταξιδιωτικά έγγραφα. Η SEAJETS διατηρεί το δικαίωμα να μην επιτρέψει την επιβίβαση σε επιβάτη χωρίς τα απαραίτητα αυτά ταξιδιωτικά έγγραφα.
Εάν ο επιβάτης επιθυμεί να αποβιβασθεί πριν τον απόπλου του πλοίου, τότε υποχρεούται να το δηλώσει στο Λογιστήριο του πλοίου και να πάρει μαζί του τις αποσκευές και το όχημά του, εφόσον είναι εφικτό να μετακινηθεί από το χώρο στάθμευσης του πλοίου.

3. Αποσκευές- Πολύτιμα Αντικείμενα

Η SEAJETS δεν φέρει ευθύνη για την διατήρηση των προσωπικών σας αντικειμένων, εκτός αν έχουν δοθεί για φύλαξη στο λογιστήριο του πλοίου. Τα αντικείμενα αξίας μπορούν να παραδίδονται στους υπεύθυνους Αξιωματικούς του πλοίου προς φύλαξη. Ο επιβάτης δικαιούται να μεταφέρει χειραποσκευές βάρους μέχρι 50 κιλών ή 1 κυβικό μέτρο. Οι αποσκευές δεν πρέπει να περιέχουν αντικείμενα αξίας. Τα αντικείμενα αξίας μπορούν να παραδίδονται στους υπεύθυνους Αξιωματικούς του πλοίου προς φύλαξη.
Ο μεταφορέας ευθύνεται για τη φθορά ή απώλεια των αποσκευών εντός του πλοίου, μόνο εφόσον αυτές παραδίδονται για φύλαξη και εκδίδεται σχετική απόδειξη.
Ο μεταφορέας δεν ευθύνεται για απώλεια χρημάτων, πολύτιμων ειδών ή αποσκευών στους κοινόχρηστους χώρους του πλοίου ή στα οχήματα τους.

4. Ασυνόδευτα Παιδιά

Η μετακίνηση ανηλίκων επιβατών, που έχουν συμπληρώσει το 15ο έως το 18ο έτος της ηλικίας τους, χωρίς τη συνοδεία γονέα ή κηδεμόνα, επιτρέπεται με τις κάτωθι προϋποθέσεις:
Συμπλήρωση Υπεύθυνης Δήλωσης από τον γονέα ή νόμιμο κηδεμόνα του ανηλίκου, θεωρημένη με το γνήσιο της υπογραφής από την Αστυνομική ή Λιμενική Αρχή.
Για την επιβίβαση στο πλοίο, ο ανήλικος επιβάτης θα πρέπει να έχει μαζί με το εισιτήριό του, την πρωτότυπη Δήλωση, καθώς και το Δελτίο Αστυνομικής του Ταυτότητας για την επιβεβαίωση της ταυτοπροσωπίας.
Σε κάθε περίπτωση, ο γονέας ή νόμιμος κηδεμόνας του ανηλίκου επιβάτη, φέρει ακέραιη την ευθύνη για την έγκαιρη απόκτηση και θεώρηση της Υπεύθυνης Δήλωσης, καθώς και όλων των συνοδευτικών εγγράφων που τυχόν απαιτούνται στο λιμάνι αναχώρησης.
Σε καμία περίπτωση, η SEAJETS δεν είναι υπεύθυνη εάν λόγω ανεπαρκών εγγράφων ή/και πιστοποιητικών ταυτοπροσωπίας, δεν επιτραπεί η επιβίβαση από τους αρμόδιους Αξιωματικούς του πλοίου ή τις Λιμενικές Αρχές.
Σχετικές δηλώσεις διατίθενται από τη SEAJETS , e-mail: [email protected] καθώς και στα κατά τόπους λιμενικά γραφεία της SEAJETS.

5. Κατοικίδια στο πλοίο

Στα πλοία υπάρχουν ειδικοί χώροι διαμονής κατοικίδιων ζώων. Οι επιβάτες που ταξιδεύουν με κατοικίδιο θα πρέπει να έχουν μαζί τους  το πρόσφατα ενημερωμένο βιβλιάριο υγείας του και είναι υπεύθυνοι για την φροντίδα, την ασφάλεια και την υγιεινή του. Η μόνη εξαίρεση αφορά τους σκύλους οδηγούς όπου επιτρέπεται η παρουσία τους σε όλους τους χώρους.  Ασυνόδευτα κατοικίδια δεν γίνονται δεκτά.

6. Έλεγχος στο πλοίο 

Οι Οικονομικοί Αξιωματικοί διενεργούν ελέγχους εισιτηρίων κατά την επιβίβαση και κατά τη διάρκεια του ταξιδίου. Κατά τον έλεγχο οι επιβάτες είναι υποχρεωμένοι να επιδεικνύουν τα εισιτήριά τους και τα δικαιολογητικά εμπορικών εκπτώσεων, εφόσον έχει εκδοθεί εκπτωτικό εισιτήριο. Στην περίπτωση που δεν υπάρχει το παραστατικό που δικαιολογεί την χορηγούμενη έκπτωση εισπράττεται η διαφορά από τον οικονομικό αξιωματικό στο πλοίο.

7. Εκπτώσεις

Η τιμή του εισιτηρίου περιλαμβάνει τη μεταφορά του επιβάτη στο λιμένα προορισμού, στον τύπο θέσης που έχει επιλέξει ο επιβάτης και αναγράφεται στο εισιτήριο, καθώς επίσης και τις εκάστοτε νόμιμες επιβαρύνσεις επ’ αυτού (Φ.Π.Α., λιμενικά τέλη κ.λπ.).
Η τιμή της απόδειξης μεταφοράς οχήματος (ναύλος) περιλαμβάνει τη μεταφορά του οχήματος στο λιμένα προορισμού και τις εκάστοτε νόμιμες επιβαρύνσεις επ’ αυτού (Φ.Π.Α., λιμενικά τέλη κ.λπ.).
Οι εκπτώσεις δεν είναι αθροιστικές. Εφόσον συντρέχουν περισσότερες της μίας περιπτώσεις εκπτώσεων, εφαρμόζεται μόνον η μεγαλύτερη έκπτωση.
Οι επιβάτες που δικαιούνται εκπτώσεως πρέπει να το δηλώσουν κατά την κράτηση των θέσεων και να επιδεικνύουν όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά έγγραφα τόσο κατά την έκδοση των αντιστοίχων εκπτωτικών εισιτηρίων όσο και κατά την επιβίβασή τους στο Πλοίο.

Μετά την έκδοση του εισιτηρίου, ουδεμία διαφορά ναύλου επιστρέφεται.

Η SEAJETS χορηγεί εκπτώσεις στους επιβάτες σύμφωνα με την παρακάτω εμπορική πολιτική:

– Πολύτεκνοι έκπτωση 50% σε Οικονομική Θέση.

– Ειδική Έκπτωση έκπτωση 50% σε όλες τις θέσεις.
  Άτομα με Αναπηρίες με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω & Συνοδοί αυτών.

– ΙΧ ΑμεΑ 50%.

– Φοιτητές 50% σε Οικονομική Θέση.

– Σπουδαστές δημόσιων ελληνικών πανεπιστημίων ΑΕΙ ή ΤΕΙ καθώς και οι σπουδαστές του Ανοιχτού Πανεπιστημίου.

– Βρέφη έως 1 έτους  εκδίδουν εισιτήριο boarding pass infant χωρίς ναύλο . Δεν ισχύει στα συμβατικά πλοία της SEAJETS.

– Παιδιά μέχρι και 5 ετών εκδίδουν εισιτήριο βρεφικό με θέση  με μηδενικό ναύλο αλλά εξαιρούνται οι θέσεις  στην Platinum.

– Παιδιά από 5 έως 10 ετών 50% σε όλες τις Θέσεις.

– Συνταξιούχοι ΝΑΤ έκπτωση 50% σε Οικονομική Θέση.

– Ισχύει η έκδοση εισιτηρίων απορίας.

– Λιμενικοί εν ενεργεία δικαιούνται εισιτήρια με ατέλεια μόνο αν ταξιδεύουν για υπηρεσιακούς λόγους.

– Δεν χορηγούνται ειδικές εκπτώσεις για τα σώματα ασφαλείας.

– Η SEAJETS δέχεται κανονικά στρατιωτικές καταστάσεις επιβίβασης σε όλα τα πλοία.

Για την χορήγηση έκπτωσης που αφορά την μεταφορά ομάδων επιβατών (groups) ισχύουν κατά περίπτωση οι ειδικότερες συμφωνίες με την SEAJETS.

8. Ακυρώσεις Εισιτηρίων

Τα εισιτήρια ακυρώνονται μόνο από τα πρακτορεία έκδοσης. 
Τα εισιτήρια δεν είναι δυνατόν να ακυρωθούν τηλεφωνικά, με φαξ ή με ηλεκτρονικό μήνυμα. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να παραδώσουν τα εισιτήρια στο πρακτορείο έκδοσης. 
Εισιτήρια που έχουν εκδοθεί από το ηλεκτρονικό σύστημα κρατήσεων της SEAJETS και τα οποία δεν έχουν εκδοθεί μπορούν να ακυρωθούν ακόμα και με e-mail αν σταλεί από την ηλεκτρονική διεύθυνση που έχει δηλωθεί στην φόρμα της κράτησης.
Επιστροφή χρημάτων στα ακυρωμένα εισιτήρια γίνεται από το πρακτορείο έκδοσης, έως και 1 χρόνο  από την ημερομηνία ακύρωσης των εισιτηρίων και σε εξαιρετικές περιπτώσεις και από τα κατά τόπους συνεργαζόμενα κεντρικά πρακτορεία. 

Ακυρωτικά Εισιτηρίων

– Έως 14 ημέρες πριν τον απόπλου: πλήρης επιστροφή ναύλου

– Έως 7 ημέρες πριν τον απόπλου: 75% επιστροφή ναύλου

– Έως 12 ώρες πριν τον απόπλου: 50% επιστροφή ναύλου

– ΔΕΝ επιστρέφεται ο ναύλος για ακυρώσεις που γίνονται σε χρόνο λιγότερο των 12 ωρών προ του απόπλου.

Για τα εισιτήρια που έχουν αγοραστεί μέσω της  ιστοσελίδας μας  ισχύουν οι ίδιοι όροι αλλά παρέχεται η δυνατότητα  αίτησης ακύρωσης με e-mail, το οποίο θα πρέπει να έχει αποσταλεί τουλάχιστον 1 εργάσιμη ημέρα πριν τις αντίστοιχες προθεσμίες ακυρωτικών, και στο οποίο θα αναγράφονται επακριβώς τα στοιχεία της κράτησης. Σε περίπτωση που το εισιτήριο είναι ήδη εκτυπωμένο είναι απαραίτητη η προσκόμισή του στη SEAJETS ή στον κεντρικό πράκτορα του λιμένα αναχώρησης.

9. Εισιτήρια ανοικτής ημερομηνίας (OPEN)

Τα εισιτήρια μπορούν επίσης να μετατραπούν σε εισιτήρια ανοικτής ημερομηνίας (open) τουλάχιστον 12 ώρες προ του απόπλου. Για τα συμβατικά μας πλοία τα εισιτήρια μπορούν να μετατραπούν σε εισιτήρια ανοικτής ημερομηνίας (open) μέχρι και 4 ώρες προ του απόπλου.
Τα εισιτήρια ανοικτής ημερομηνίας μπορούν να αντικατασταθούν με εισιτήρια άλλης ημερομηνίας σε δρομολόγιο οποιασδήποτε διαδρομής μας, εφόσον υπάρχει διαθεσιμότητα.
Τα ανοικτά εισιτήρια ισχύουν για ένα έτος από την ημερομηνία μετατροπής τους σε ανοιχτής ημερομηνίας.
Τα ανοικτά εισιτήρια δεν ακυρώνονται και δεν μπορεί να γίνει καμία μερική ή ολική επιστροφή χρημάτων.
Τα εισιτήρια που έχουν αντικαταστήσει εισιτήρια ανοικτής ημερομηνίας δεν μπορούν να ακυρωθούν είτε να μετατραπούν σε εισιτήρια ανοικτής ημερομηνίας.
Κατά την διαδικασία αντικατάστασης ανοικτών εισιτηρίων  διαφορά ναύλου δεν επιστρέφεται αλλά σε περίπτωση που το νέο εισιτήριο είναι πιο ακριβό εισπράττεται η διαφορά.
Για την μετατροπή σε εισιτήριο ανοικτής ημερομηνίας είναι απαραίτητη η προσκόμιση του εισιτηρίου στον εκδότη του, σε οποιοδήποτε κεντρικό πρακτορείο μας ή στη SEAJETS.

10. Απώλεια εισιτηρίων

Σε περίπτωση απώλειας εισιτηρίου η SEAJETS πρέπει να ενημερωθεί τουλάχιστον 1 ώρα προ του απόπλου του πλοίου είτε τηλεφωνικά (+30 210 7107710) είτε με e-mail ([email protected]). Ο επιβάτης για να ταξιδέψει θα πρέπει να αγοράσει νέο εισιτήριο και στην συνέχεια να δηλώσει εγγράφως την απώλεια στη SEAJETS αναφέροντας την ημερομηνία του ταξιδιού, τη διαδρομή, τον αριθμό του απολεσθέντος εισιτηρίου, τον αριθμό του νέου εισιτηρίου που αγοράστηκε και φωτοτυπία αυτού. Εφόσον το απολεσθέν εισιτήριο δεν βρεθεί στα αρχεία της SEAJETS να έχει ταξιδέψει σε διάστημα 1 μήνα από την ημερομηνία ταξιδιού, η SEAJETS θα χορηγήσει δωρεάν εισιτήριο ισόποσης αξίας με το απολεσθέν.

11. Καθυστέρηση ή ματαίωση δρομολογίου για λόγους ανωτέρας βίας

Η SEAJETS δεν ευθύνεται για καθυστερήσεις δρομολογίου , παρέκκλιση και μη τήρηση κανονικής πορείας που οφείλονται σε κακές καιρικές συνθήκες ή σε εντολές ΥΕΝ και Λιμενικών Αρχών ή σε λόγους ανωτέρας βίας και γίνονται με κύριο μέλημα την ασφάλεια των επιβατών. Σε περίπτωση ανεκτέλεστου δρομολογίου για λόγους ανωτέρας βίας (π.χ. απαγόρευση απόπλου λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών) η SEAJETS επιστρέφει ολόκληρη την αξία του εισιτηρίου και μόνο αυτή.

12. Δρομολόγια

Η SEAJETS κάνει κάθε δυνατή προσπάθεια για να τηρήσει τα δρομολόγια που είναι δημοσιευμένα αλλά διατηρεί όμως το δικαίωμα για την τροποποίησή τους, εφόσον παραστεί ανάγκη. 

Η SEAJETS διατηρεί το δικαίωμα να αλλάζει τα πλοία της εφόσον κριθεί απαραίτητο. Τα δρομολόγια μπορούν να τροποποιηθούν, και οι αλλαγές αυτές ανακοινώνονται στην ιστοσελίδα της SEAJETS (www.seajets.com) στο σύστημα κρατήσεων.

13. Ασφάλεια στο πλοίο

Ο επιβάτης υποχρεούται να συμμορφώνεται στις οδηγίες των αρμόδιων προσώπων του πλοίου, που σχετίζονται με την ησυχία, ευταξία, καθαριότητα και ασφάλεια του πλοίου. Ο επιβάτης υποχρεούται να συμμορφώνεται στους κανονισμούς του πλοίου, καθώς και στις οδηγίες του πλοιάρχου ή του προσωπικού του πλοίου κατά την διάρκεια του ταξιδιού και να απευθύνονται στα αρμόδια μέλη σε περίπτωση προβλήματος. Θα απαγορεύεται η είσοδος στο πλοίο στα άτομα τα οποία αρνούνται να συμμορφωθούν και θα αναφέρονται στις κατά τόπους Λιμενικές Αρχές.
Η SEAJETS και το πλοίο δεν φέρουν ευθύνη για ατυχήματα και απώλειες ή ζημιές πριν την επιβίβαση ή φόρτωση στο πλοίο και μετά την αποβίβαση ή εκφόρτωση από αυτό.
Απαγορεύεται η μεταφορά εκρηκτικών, εύφλεκτων, εμπρηστικών και γενικά επικίνδυνων υλών.
Οι επιβάτες οφείλουν να συμμορφώνονται προς όλους τους κανονισμούς ασφαλείας κατά την επιβίβαση, την αποβίβαση και τον πλου και της δημοσίας τάξεως εντός του Πλοίου και να τηρούν τους κανόνες υγιεινής. Επιπλέον, οφείλουν να συμμορφώνονται προς κάθε εντολή του Πλοιάρχου ή οδηγία των μελών του πληρώματος κατά τη διάρκεια του ταξιδιού και να απευθύνονται στα αρμόδια μέλη του πληρώματος σε περίπτωση προβλήματος.

14. Ηλεκτρονική Επίλυση Διαφορών

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει δημιουργήσει μια πλατφόρμα Ηλεκτρονικής Επίλυσης Διαφορών (https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home2.show), η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την επίλυση διαφορών σχετικά με τις ηλεκτρονικές αγορές μεταξύ των καταναλωτών και των ηλεκτρονικών εμπόρων.